prostupy hořlavou konstrukcí

Prostupy komínu hořlavou konstrukcí

Komínové průchodky a šachty pod označením KAMINSICHER představují systémové řešení vedení komínu požárně-bezpečnostními úseky a prostupy hořlavými konstrukcemi. Slouží jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižují tepelné ztráty a omezují nežádoucí tepelné zisky v prostupech stěnou, stropem nebo střechou. Prvky KAMINSICHER tvoří ucelený systém, který umožňuje individuální řešení pro konkrétní stavbu a jakýkoliv komín.

 

Hlavní přednosti systému KAMINSICHER

Nejedná se o přídavnou izolaci

Prvky KAMINSICHER řeší komplexně bezpečné a funkční začlenění komínu do staveb, zejména dřevostaveb a energeticky úsporných budov. Nejedná se tedy jen o přídavnou izolaci pro napojení parotěsné fólie. Jde o požárně-bezpečnostní, izolační prvky, které řeší i další požadavky kladené na současné, moderní budovy.

Nemění se vlastnosti/​​zatřídění komínu

Komín šachtou nebo průchodkou jen prochází, takže se nemusí měnit jeho zatřídění, což by však bylo nutné v případě přidání další vrstvy komínu (přídavné izolace). Komín má nadále deklarovanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých konstrukcí Gxx. Použitím prvků KAMINSICHER dojde k vymezení této předepsané, bezpečné vzdálenosti.

Snížení teplot v izolovaných konstrukcích

Požární zkoušky opakovaně potvrdily nezanedbatelný vliv jednostranně uzavřené vzduchové mezery mezi pláštěm komínu a komínovou průchodkou. Díky této vzduchové mezeře dochází, při zachování tlakové těsnosti, k významnému snížení teplot v izolovaných konstrukcích.

Fixace ke stavbě, ne ke komínu

Všechny komponenty KAMINSICHER se vždy fixují k nosným stavebním konstrukcím, nikoli ke komínu. Oproti přídavným izolacím, které se lepí na komín, nevzniká v případě použití prvků KAMINSICHER žádný problematický nosný spoj, který by se mohl časem poškodit.

Prověřený výrobek

Systém KAMINSICHER je na českém trhu používán od roku 2015. Ve spolupráci s předními dodavateli dřevostaveb a energeticky úsporných domů je již prověřen ve stovkách realizací. V roce 2017 a 2020 prošel produkt zkušebními testy a měřením v požární laboratoři ČVUT UCEEB.

Ke stažení