Plastové spalinové systémy

Moderní systémy odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle spotřebiče 120°C.

Současně je určen pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva respektive zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry ≤ 0,2%, kerosin).

Materiál trubek a tvarovek je polypropylen homopolymer, který vyniká chemickou odolností vůči kyselinám, zásadám a slabým rozpouštědlům. Jednotlivé spoje jsou utěsněny kroužky z EPDM.

Parametry a výhody

  • pro kondenzační kotle, sporáky a pece
  • dokonalé proudění spalin
  • nízké riziko zanášení
  • výborná těsnost, pevnost a pružnost spoje