Ochrana vašich osobních údajů

Společnost ALMEVA EAST EUROPE a.s. respektuje Vaše soukromí

Ochrana Vašeho soukromí v průběhu zpracování osobních údajů, jakož i zabezpečení všech obchodních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje, které byly shromážděny při návštěvě našich webových stránek www.almeva.swiss (dále jen „webové stránky“, „web“, „naše webové stránky“) zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými předpisy.

Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou součástí zásad naší společnosti.

Správce údajů

Společnost ALMEVA EAST EUROPE a.s. je odpovědná za zpracování vašich údajů, přičemž případné výjimky jsou popsány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

ALMEVA EAST EUROPE  a.s.

Družstevní 501

664 43 Želešice

IČO: 28303156

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59755

Zásady

Osobní údaje se skládají ze všech informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, což zahrnuje např. jména, adresy, telefonní čísla, e‑mailové adresy a smluvní kmenové údaje, což představuje vyjádření identity osoby.

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze tehdy, existuje-li k tomu zákonný právní základ nebo pokud jste dali souhlas se zpracováním nebo použitím osobních údajů týkajících se této záležitosti, např. prostřednictvím registrace.

Přenos dat

Přenos dat jiným správcům údajů

Vaše osobní údaje jsou v zásadě předávány ostatním správcům údajů pouze v případě, že je to požadováno pro splnění smluvního závazku, nebo pokud my sami nebo třetí strana máme legitimní zájem na přenosu dat nebo pokud jste k tomu poskytli svůj souhlas.

Dále mohou být údaje převedeny jiným správcům údajů, když nás k tomu zavazují zákonné předpisy nebo vymahatelné správní nebo soudní příkazy.

Délka uložení, doby uchovávání

Vaše údaje v zásadě uchováváme jen tak dlouho, dokud je to potřeba v rámci našich obchodních vztahů nebo tak, jak nám předepisuje zákonná povinnost (např. vzhledem k dobám uchovávání údajů v rámci daňových a obchodních zákoníků jsme povinni mít k dispozici takové dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury, pro určité časové období).

Kontaktní formulář

Pokud nám chcete poslat rychlý vzkaz nebo dotaz a využijete k tomu náš online Kontaktní formulář, který se nachází na našich webových stránkách, budete nám společně s dotazem/​​vzkazem posílat i Vaši mailovou adresu. My tuto adresu použijeme jen pro další komunikaci s Vámi. Žádné další straně ji nepředáváme, pokud k tomu nedáte souhlas.

Přihláška na školení

Pokud se chcete přihlásit na naše školení prostřednictvím webového formuláře, budete nám muset poskytnout Vaše jméno a příjmení, telefon a mailovou adresu. Tyto Vaše údaje použijeme jen v souvislosti s organizací školení a budeme Vás kontaktovat s potvrzením termínu nebo případně s jakýmikoli změnami, které by nastaly. Současně po úspěšném absolvování školení budeme Vaše údaje používat při vystavení certifikátu a následně je budeme po dobu platnosti certifikátu evidovat. Žádné další straně nebudeme Vaše údaje poskytovat.

Použití souborů cookie

Všeobecné informace

Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané v počítači při otevření webové stránky. V případě, že otevřete tento web jindy, váš prohlížeč pošle obsah souborů cookie zpět a umožní tak opětovnou identifikaci koncového zařízení. Načtení souborů cookie nám umožňuje optimálně navrhnout naše stránky pro vás a usnadnit vám jejich používání.

Jaký druh souborů cookies společnost ALMEVA na svých stránkách používá

Na našich stránkách používáme jen anonymní cookies. Slouží nám tedy pro obecnou představu o chování uživatelů na našem webu, ale nezaznamenáváme žádné osobní údaje, podle kterých by bylo možné zjistit Vaši totožnost. Cookies, které používáme, si můžete představit jako dva druhy:

  • Optimalizační – Tyto soubory umožňují sledovat anonymní uživatelská data (např. trendy v klikání) a poskytují dlouhodobě funkční a bezproblémovou stránku pro všechny uživatele webu.
  • Analytické – Soubory cookies jsou využity pro porozumění tomu, jak návštěvníci našich webových stránek stránky využívají a jak k nim přistupují. Lze je tak optimalizovat z hlediska uživatelských potřeb, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější. Soubory cookies nám mimo jiné pomáhají zjistit, jak náš web funguje v různých lokalitách.a

Kontrola nad soubory cookies

Ukládání souborů cookies do Vašeho zařízení můžete zcela nebo částečně odmítnout. Většina prohlížečů ve svých nastaveních umožňuje nastavovat předvolby pro soubory cookies. V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, můžete to provést ve Vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookies však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookies při návštěvě našich webových stránek a ponechat je ve svém počítači i po své aktuální návštěvě.

Další informace naleznete v nápovědě svého prohlížeče.

Tlačítko sdílení

Údaje budou odeslány provozovatelům kanálů sociálních médií pouze tehdy, když aktivně kliknete na tlačítko sdílení. Provozovatelé kanálů sociálních médií předem neposílají žádné údaje – ani v anonymní podobě.

Externí odkazy

Naše on-line nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – poskytovatele, kteří s námi nemají vztah. Po kliknutí na odkaz nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které mohou být případně přenášeny kliknutím na odkaz na třetí stranu (například IP adresa nebo adresa URL stránky, na které se odkaz nachází), protože chování třetích stran je přirozeně mimo naši kontrolu. Nepřebíráme odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami.

Zabezpečení

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou všichni povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili vhodnou úroveň zabezpečení a abychom ochránili vaše údaje, které spravujeme, zejména pak před rizikem neúmyslného nebo nezákonného zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného vyzrazení nebo neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým pokrokem.

Právo na informace a přístup

Máte právo obdržet od nás potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a v takovém případě máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a vymazání

Máte právo získat od nás opravu nepřesných osobních údajů týkajících se vás, a to bez zbytečného prodlení. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení. To se nevztahuje na údaje, pro které je právními předpisy stanovena zákonná lhůta pro uchovávání. Není-li však k takovým údajům požadován přístup, je jejich zpracování omezeno (viz následující text).

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Máte právo vznést stížnost u dozorčího orgánu. Můžete podat odvolání k dozorčímu orgánu, který má působnost v místě vašeho bydliště nebo v zemi vašeho sídla, nebo dozorčímu orgánu, jehož působnost se na vás vztahuje. Jedná se o:

Státního pověřence pro ochranu údajů a svobodu informací

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E‑mail:posta@uoou.cz

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo měnit naše bezpečnostní opatření a opatření týkající se ochrany údajů, pokud je to zapotřebí s ohledem na technický pokrok. V takových případech odpovídajícím způsobem změníme naše oznámení o ochraně údajů. Proto si prosím všímejte aktuální verzi našeho oznámení o ochraně údajů, protože se může měnit.

Nezobrazovat pro jazyky

Řecky