Hliníkové spalinové systémy

Systém odvodu spalin od spotřebičů typu TURBO s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 200°C.

Je určen převážně pro přetlakové spalinové cesty. Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem. Není určen pro spalinové cesty, ve kterých může dojít k vyhoření sazí. Je vhodný pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu.

Parametry a výhody

  • pro TURBO kotle
  • dokonalé proudění spalin
  • nízké riziko zanášení
  • výborná těsnost, pevnost a pružnost spoje