Neutrobox — neutralizační box ALMEVA

Neutralizuje kyselý kondenzát z vašeho kotle

Základní funkcí boxu je neutralizovat veškerý kyselý kondenzát, který vzniká při provozu kondenzačních kotlů. Zařízení tak zamezuje odtoku kyselého kondenzátu (s ostatními nevhodnými rezidui) do kanalizace. Chrání tak životní prostředí a díky obsahu speciálního kameniva pomáhá odpadním vodám s neutrálním pH.
 

  • Konstrukce boxu zajišťuje dokonalou neutralizaci
  • Kamenivo Almelit má oproti běžným vápencovým kamenivům vyšší míru neutralizace a delší dobu působení
  • Zaručená a dlouhodobě testovaná neutralizace kondenzátu
  • Vyvinuto ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava ve Výzkumném energetickém centru

 

Neutralizační kamenivo Almelit

Almelit je speciální neutralizační kamenivo na bázi přírodních vápenců vyznačující se výbornou neutralizační schopností oproti standardnímu neutralizačnímu kamenivu. Vyšší účinnost je dána formou hmotnostní výtěžnosti CaO > 64 % a vyšší pórovitostí materiálu. Almelit je určen pro neutralizaci kyselých složek spalin vznikajících při spalování plynných, kapalných a pevných paliv.