Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla

HEAT RECOVERY SYSTEM

Snížení nákladů energií a emisí CO2

Na trhu se stále rostoucími cenami energií a přísnějšími požadavky na emise plynů CO2, je pro nás důležité hledat a klást důraz na jiné možnosti využití energie ze spalin, páry a dalších procesů, které vznikají během spalování. Proto považujeme zpětné získávání tepla za ekonomicky výhodné z hlediska úspory a využití energie z procesů produkujících teplo, které by jinak uniklo přes kouřovod a komín rovnou do atmosféry.
Zpětně získané teplo lze použít k vytápění budov, užitkové vody, nebo na jiné účely ve výrobních areálech. Nebo pokud je zde možnost, vrácení energií poskytovateli.

Snížení spotřeby paliva

Ztráta energie ze spalin nebo jiného tepelného procesu je obvykle kolem 15 – 20 %. Se systémem zpětného získávání tepla od exodraftu může být obnoveno až 95 % tepla. Jinými slovy, existuje zde potenciál snížení spotřeby paliva až o 12 – 16 % a redukce emisí CO2. Řešení od exodraftu nabízí efektivní využití zpětně získaného tepla s kombinací z konkurenceschopnou cenou a atraktivním obdobím návratnosti vašich investic.

Kalkulace na míru pro vaši firmu

S našim simulačním softwarem exodraft OptiCalc HR™ vám můžeme nabídnout konkrétní kalkulaci, kolik energie vaše společnost může ušetřit investováním do systému zpětného získávání tepla od exodraftu. Simulační software exodraft OptiCalc HR™ rovněž poskytuje informace o snížení emisí CO2 v důsledku zavedení systému zpětného získávání tepla.
 

Příklady realizovaných projektů, kde se investice vyplácí

Z příkladů několika instalací a projektů po celé Evropě uvádíme odvětví průmyslu, kde se instalace vyplatí s ohledem na množství a teplotu odváděného tepla, které vzniklo vlivem výrobních procesů. Podotýkáme, že dříve by bylo teplo odvedeno “komínem” do atmosféry bez dalšího využití s následkem zvýšení emisí CO2. Podle odvětví a provozních teplot se liší i případné úspory. 
 

Odvětví
průmyslu

Denní provoz
/ h

Provozní dny 
za rok

Úspory
kW/​​h

Teplota spalin 
°C

Průtok spalin 
m3/​​h

Úspora CO2 
(kg/​​rok)

Návratnost investice 
ROI — roky

Zinkovna

24

365

52,5

170

2682

41 433

1,7*

Prášková lakovna

16

280

165

408

3552

63 012

2,9*

Zinkovna 2

24

365

62

160

4922

73 830

0,6*

Pekárna

24

360

190

260

3200

23 941

3*

Lakovna, sušení barvy

16

250

120

210

2400

9607

1,2*

Pekárna 2

24

360

110

240

2500

37 500

1,2*

 *cena plynu 0,21 eur / kWh
 


 

1) Safe 80 jednotka pro zpětný zisk tepla

2) Proces vytváření tepla, např. kotel, motor, trouba, sušička

3) Komínový ventilátor, který zajistit optimální tah a dokonalé výsledky výroby

4) Nádrž pro uchování teplé vody

5) Cirkulační čerpadlo

6) 3cestný směšovací ventil 

7) Integrovaný bypass

8) Kompaktní výměník tepla
Kde je možné zpětně získávat teplo?


Kde je možné získanou energii využít?