ekonomické oddělení Almeva hlavní

Evropské dotace

Projekt

INVESTICE DO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A BATERIOVÉHO ULOŽIŠTĚ SPOLEČNOSTI ALMEVA EAST EUROPE A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je větší decentralizace energetiky, zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
 


 

Marketingová podpora exportu

Společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.“, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008414, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti Almeva East Europe s.r.o. na 7 zahraničních veletrzích v období 2/2017 — 4/2019 pořádaných na Slovensku, v Maďarsku, Itálii, Polsku a Německu, které zaměřují zejména na vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologickou techniku.

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti firmy, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a k nárůstu objemu exportu.
 


 

 

Rekonstrukce sídla společnosti

Rekonstrukce sídla společsnoti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. byla realizována za podpory Evropské unie:
Program: OPPI, Nemovitosti II.
Registrační číslo:  5.3 NM02/207
Název projektu: Rekonstrukce provozního objektu firmy Quies,s.r.o. — komínové systémy