Filtr pevných částic

Exodraft ESP-10

Elektrostatický odlučovač pro kamna na dřevo

Exodraft ESP-10 je elektrostatický odlučovač s vestavěným komínovým ventilátorem pro montáž na ústí komínu. Filtr je vybaven samočistící funkcí (patentováno) a je navržen tak, aby snižoval emise ze spotřebičů na dřevo a usnadňoval zapalováni a doplňování paliva. Filtr je určen pro uzavřené krby (kamna) na dřevo se jmenovitým tepelným výkonem maximálně 10 kW.

Exodraftový fi ltr je elektrostatický odlučovač. Filtr snižuje počet jemných a ultra jemných částic v proudu spalin vytvořením elektrostatického pole mezi nabíjecí a sběrnou elektrodou. Elektrostatické pole v přístroji ESP-10 je generováno nabíjecí elektrodou připojenou ke generátoru vysokého napěti, který ionizuje plyn ve svém okolí a v důsledku toho nabíjí částice a vytváří elektrostatické pole dostatečně silné na to, aby vytlačilo nabité částice směrem ke sběrné elektrodě. Při zapnutém elektrostatickém poli zůstanou vysrážené částice přichyceny ke sběrné elektrodě. Když je teplota a kyslík uvnitř filtru na určité úrovni, většina přichycených částic se sama vznítí a shoří při úplném spalováni v rámci běžného provozu.