prostupy hořlavou konstrukcí

Prestupy komínov cez horľavé konštrukcie

Komínové priechodky a šachty s označením KAMINSICHER predstavujú systémové riešenie pre vedenie komínov cez požiarne bezpečnostné úseky a prestupy cez horľavé konštrukcie. Slúžia ako bezpečná izolácia voči horľavým konštrukciám, znižujú tepelné straty a obmedzujú nežiaduce tepelné zisky cez prestupy cez steny, stropy alebo strechy. Prvky KAMINSICHER tvoria ucelený systém, ktorý umožňuje individuálne riešenia pre konkrétnu budovu a akýkoľvek komín.

Hlavné výhody systému KAMINSICHER

Nie je to dodatočná izolácia

Prvky KAMINSICHER riešia komplexnú bezpečnú a funkčnú integráciu komína do budov, najmä drevostavieb a energeticky úsporných budov. Nejde teda len o dodatočnú izoláciu na pripojenie parotesnej fólie. Je to protipožiarny, izolačný prvok, ktorý rieši aj ďalšie požiadavky na dnešné moderné budovy.

Zmena vlastností/​​klasifikácie komína

Komín iba prechádza šachtou alebo priechodkou, takže jeho klasifikácia sa nemusí meniť, ale bolo by to potrebné, ak by sa pridala ďalšia vrstva komína (dodatočná izolácia). Komín má stále deklarovanú bezpečnú vzdialenosť od horľavých konštrukcií Gxx. Použitím prvkov KAMINSICHER sa táto predpísaná bezpečná vzdialenosť vymedzí.

Zníženie teploty v zateplených konštrukciách

Požiarnymi skúškami sa opakovane potvrdil nezanedbateľný vplyv jednostranne uzavretej vzduchovej medzery medzi komínovým plášťom a komínovým prieduchom. Táto vzduchová medzera pri zachovaní tlakovej tesnosti vedie k výraznému zníženiu teplôt v zateplených konštrukciách.

Pripevnený k budove, nie ku komínu

Všetky komponenty KAMINSICHER sa vždy upevňujú na nosnú konštrukciu budovy, nie na komín. Na rozdiel od dodatočnej izolácie, ktorá sa lepí na komín, pri použití komponentov KAMINSICHER nevzniká problematický nosný spoj, ktorý by sa mohol časom poškodiť.

Osvedčený výrobok

Systém KAMINSICHER sa na českom trhu používa od roku 2015. V spolupráci s poprednými dodávateľmi drevených stavieb a energeticky úsporných domov bol už odskúšaný v stovkách realizácií. V rokoch 2017 a 2020 bol výrobok testovaný a meraný v požiarnom laboratóriu ČVUT UCEEB.

Na stiahnutie