Zpětná klapka CAS

Zamezuje zpětnému proudění spalin do kotlů a možnému úniku spalin do obytných prostor přes kotel.

Zpětná klapka (CAS)