Zpětná klapka CAS

Zabraňuje spätnému toku spalín do kotlov a možnému úniku spalín do obytných priestorov cez kotol.

Spätný ventil (CAS)