Zpětná klapka CAS

Zapobiega cofaniu się spalin do kotłów i ewentualnemu przedostawaniu się spalin do pomieszczeń mieszkalnych przez kocioł.

Zawór zwrotny (CAS)