Komponenty plastového systému

Výběr komponent plastového odkouření

Komínový systém je sestaven z jednotlivých prvků či komponent, které na sebe navazují a tvoří pak celý systém odkouření pro Váš spotřebič. Představujeme Vám základní komponenty, které jsou součástí systému z plastu.