Sifon ZEUS

Sifon slouží pro odvod spalinového kondenzátu a zároveň zabraňuje úniku spalin do okolí a zamezuje riziku otravy produkty spalování.

Sifon ZEUS