Koncentrická kaskáda - AXIALNÍ

Slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C.

Koncentrická kaskáda