ekonomické oddělení Almeva hlavní

Európske dotácie

Projekt

INVESTÍCIA DO FOTOVOLTAICKEJ ELEKTRÁRNE A BATÉRIOVÉHO SKLADU ALMEVA EAST EUROPE A.S.
je spolufinancovaný Európskou úniou.
Cieľom projektu je zvýšiť decentralizáciu energetiky, zvýšiť inštalovaný výkon fotovoltaických zdrojov a následne zvýšiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike.


Export Marketing Support

Spoločnosť realizuje projekt s názvom “Export Marketing Support ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.”, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008414, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, t.j. zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu Českej republiky.

Predmetom predkladaného projektu je podpora individuálnej účasti spoločnosti Almeva East Europe s.r.o. účasť na 7 zahraničných veľtrhoch v období 2/2017 — 4/2019, organizovaných na Slovensku, v Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Nemecku, ktoré sú zamerané najmä na vykurovaciu, ventilačnú, klimatizačnú, meracej, regulačnej, sanitárnej a environmentálnej techniky.

Realizácia projektu povedie k rozvoju a rastu konkurencieschopnosti spoločnosti, posilneniu jej prezentácie v zahraničí, získaniu nových zákazníkov a zvýšeniu objemu exportu.


Rekonštrukcia sídla spoločnosti

Rekonštrukcia sídla spoločnosti ALMEVA EAST EUROPE s.
Program.3 NM02/207
Názov projektu: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti Quies,s.r.o. — Komínové systémy