Plastový komínový systém

Poliklinika Třešť

Poliklinika Třešť

Kaskáda dvou kondenzačních kotlů

Na hrdlech spotřebičů je rozdělovač sání a odvodu spliny, kdy spaliny jsou společným kouřovodem odvedeny do jedné komínové šachty a sání vzduchu je společným sběračem přiváděno z druhé komínové šachty.