Plastový komínový systém

Poliklinika Třešť, CZ

Poliklinika Třešť

Kaskáda dvoch kondenzačných kotlov

Na hrdlách spotrebičov je umiestnený rozdeľovač na prívod a odvod spalín, pričom spaliny sú odvádzané spoločným dymovodom do jednej komínovej šachty a prívod vzduchu je privádzaný z druhej komínovej šachty cez spoločný zberač.