Nerezový komínový systém

Bytový dům v Novém městě nad Váhom, Slovensko

bytový dům Nové mesto nad Váhom

4x komín DW25 DN150, každý se 4x přípojkami DN80 (3x sifon 85°, 1x koleno 85°), s přívodem vzduchu (dodává Komínsystém) pro koncentrický nerezový kouřovod DN80/125. Určeno pro stávající 24kW plynové turbo kotle s postupnou výměnou za 24kW kondenzační kotle.

Komíny mají efektivní výšku 13 m (2x) a 14 m (2x), z nichž tři používají 2x 45° kolena.

Připojení ke kouřovodu je buď přímé, nebo přes koleno 1x 85°. Komíny nemají žádnou neúčinnou výšku, takže kondenzát bude stékat do nejnižšího kouřovodu přes 85° koleno, odkud bude odváděn do odpadu před spotřebičem.