Komínový systém z nehrdzavejúcej ocele

Apartmánový dom v Novom Meste nad Váhom, Slovensko

bytový dům Nové mesto nad Váhom

4x komín DW25 DN150, každý so 4x prípojkami DN80 (3x sifón 85°, 1x koleno 85°), s prívodom vzduchu (dodáva Komínsystém) pre koncentrický nerezový dymovod DN80/125. Určené pre existujúce 24kW plynové turbo kotly s postupnou výmenou za 24kW kondenzačné kotly.

Komíny majú účinnú výšku 13 m (2x) a 14 m (2x), pričom v troch z nich sú použité 2x 45° kolená.

Pripojenie na komín je buď priame, alebo prostredníctvom 1x 85° kolena. Komíny nemajú žiadnu neúčinnú výšku, takže kondenzát bude cez 85° koleno stekať do najnižšieho dymovodu, odkiaľ bude odvádzaný do kanalizácie pred spotrebičom.