Koncentrická kaskáda - AXIALNÍ

Służy do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych o najwyższej temperaturze spalin na wylocie dymu z urządzenia wynoszącej 120°C.

Kaskada koncentryczna