Koncentrická kaskáda - AXIALNÍ

Používa sa na odvod spalín z kondenzačných a nízkoteplotných kotlov s najvyššou teplotou spalín na výstupe dymu zo spotrebiča 120 °C.

Koncentrická kaskáda