Neutrobox — pojemnik neutralizujący ALMEVA

Neutralizuje kwaśny kondensat z kotła

Podstawową funkcją skrzynki jest neutralizacja kwaśnego kondensatu powstającego podczas pracy kotłów kondensacyjnych. W ten sposób urządzenie zapobiega odprowadzaniu kwaśnego kondensatu (wraz z innymi nieodpowiednimi pozostałościami) do kanalizacji. Chroni to środowisko, a dzięki zawartości specjalnych kruszyw pomaga ściekom uzyskać neutralne pH.

  • Konstrukcja pojemnika zapewnia doskonałą neutralizację
  • Kruszywo Almelit ma wyższy współczynnik neutralizacji i dłuższy czas działania w porównaniu z konwencjonalnymi kruszywami wapiennymi
  • Gwarantowana i długo testowana neutralizacja kondensatu
  • Opracowany we współpracy z Uniwersytetem Górniczym w Ostrawie. — Technicznym w Ostrawie w Centrum Badań Energetycznych

Kruszywo neutralizujące Almelit

Almelit to specjalne kruszywo neutralizujące na bazie naturalnego wapienia o doskonałych właściwościach neutralizujących w porównaniu ze standardowymi kruszywami neutralizującymi. Wyższa wydajność jest spowodowana formą masowego uzysku CaO > 64% i wyższą porowatością materiału. Almelite jest przeznaczony do neutralizacji kwaśnych składników gazów spalinowych powstających w wyniku spalania paliw gazowych, ciekłych i stałych.