Neutrobox — neutralizačný box ALMEVA

Neutralizuje kyslý kondenzát z vášho kotla

Základnou funkciou boxu je neutralizovať kyslý kondenzát, ktorý vzniká počas prevádzky kondenzačných kotlov. Zariadenie tak zabraňuje odtoku kyslého kondenzátu (s inými nevhodnými zvyškami) do kanalizácie. Tým sa chráni životné prostredie a vďaka obsahu špeciálnych agregátov sa napomáha tomu, aby odpadová voda mala neutrálne pH.

  • Konštrukcia boxu zabezpečuje dokonalú neutralizáciu
  • Agregát Almelit má v porovnaní s bežnými vápencovými agregátmi vyššiu mieru neutralizácie a dlhšiu dobu pôsobenia
  • Zaručená a dlhodobo testovaná neutralizácia kondenzátu
  • Vyvinuté v spolupráci s Vysokou školou banskou — Technickou univerzitou v Ostrave v Centre energetického výskumu

Neutralizačné kamenivo Almelit

Almelit je špeciálne neutralizačné kamenivo na báze prírodného vápenca s vynikajúcou neutralizačnou schopnosťou v porovnaní so štandardnými neutralizačnými kamenivami. Vyššia účinnosť je spôsobená formou hmotnostného výťažku CaO > 64 % a vyššou pórovitosťou materiálu. Almelit je určený na neutralizáciu kyslých zložiek spalín vznikajúcich pri spaľovaní plynných, kvapalných a pevných palív.