Filter pevných častíc

Exodraft ESP-10

Elektrostatický odlučovač pre kachle na drevo

Exodraft ESP-10 je elektrostatický odlučovač so zabudovaným komínovým ventilátorom na montáž do ústia komína. Filter je vybavený samočistiacou funkciou (v konaní o patente) a je navrhnutý tak, aby znižoval emisie zo spotrebičov na spaľovanie dreva a uľahčoval zapálenie a prikladanie paliva. Filter je určený pre uzavreté krby (kachle) na drevo s menovitým tepelným výkonom do 10 kW.

Filter Exodraft je elektrostatický odlučovač. Filter znižuje počet jemných a veľmi jemných častíc v prúde spalín vytvorením elektrostatického poľa medzi nabíjacou a zbernou elektródou. Elektrostatické pole v ESP-10 vytvára nabíjacia elektróda pripojená ku generátoru vysokého napätia, ktorý ionizuje plyn vo svojom okolí a v dôsledku toho nabíja častice, čím vytvára elektrostatické pole dostatočne silné na to, aby tlačil nabité častice k zbernej elektróde. Pri zapnutom elektrostatickom poli zostávajú vyzrážané častice pripevnené k zbernej elektróde. Keď sú teplota a kyslík vo vnútri filtra na určitej úrovni, väčšina pripevnených častíc sa počas úplného spaľovania v bežnej prevádzke zapáli a zhorí.