Φίλτρο σωματιδίων

Exodraft ESP-10

Ηλεκτροστατικό φίλτρο για σόμπες καύσης ξύλου

Το Exodraft ESP-10 είναι ένας ηλεκτροστατικό φίλτρο με ενσωματωμένο ανεμιστήρα καμινάδας για τοποθέτηση στο στόμιο της καμινάδας. Το φίλτρο διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού (εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) και έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις εκπομπές από τις συσκευές καύσης ξύλου και να διευκολύνει το άναμμα και τον ανεφοδιασμό. Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί για κλειστού τύπου τζάκια και σόμπες καύσης ξύλου με ονομαστική θερμική ισχύ έως 10 kW.

Το ηλεκτροστατικό φίλτρο της Exodraft μειώνει τον αριθμό των λεπτών και εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων που υπάρχουν στα καυσαέρια δημιουργώντας ένα ηλεκτροστατικό πεδίο μεταξύ των ηλεκτροδίων φόρτισης και συλλογής. Το ηλεκτροστατικό πεδίο στο ESP-10 δημιουργείται από ένα ηλεκτρόδιο φόρτισης συνδεδεμένο με μια γεννήτρια υψηλής τάσης που ιονίζει τα καυσαέρια και ως αποτέλεσμα, φορτίζει τα σωματίδια, δημιουργώντας ένα ηλεκτροστατικό πεδίο αρκετά ισχυρό ώστε να ωθήσει τα φορτισμένα σωματίδια προς το ηλεκτρόδιο συλλογής. Με το ηλεκτροστατικό πεδίο ενεργοποιημένο, τα κατακρημνισμένα σωματίδια παραμένουν προσκολλημένα στο ηλεκτρόδιο συλλογής. Όταν η θερμοκρασία και το οξυγόνο στο εσωτερικό του φίλτρου βρίσκονται σε ένα ορισμένο επίπεδο, τα περισσότερα από τα προσκολλημένα σωματίδια θα αναφλεγούν και θα καούν μόνα τους κατά την πλήρη καύση σε κανονική λειτουργία.