20. 12. 2020|

Nový plastový spalinový systém ALMEVA FLEX

Tento ohebný systém je vhodný pro odvod spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Využívá se zejména pro uhýbané komíny. Nyní je nabízen ve zcela novém zpracování.

Nový systém ALMEVA FLEX je dostupný v dimenzích od 60 do 125 mm.

Na inovovaném flexibilním potrubí se každých 50 cm střídají bajonetové spojovací části. Díky tomu je tento flexibilní systém bezezbytkový.

 

Pro spojování a napojování hadic ALMEVA FLEX slouží dva druhy těsnění. Trojbřité těsnění, které je dodáváno samostatně, používáme pro spojování dvou částí flexibilní hadice. U‑těsnění pro napojování flexibilní hadice na ostatní prvky systému (adaptéry, T‑kusy atd.) je vždy součástí daného napojovaného prvku.

Flexibilní hadice je černá, UV stabilizovaná, což zajišťuje její vyšší životnost ve srovnání s flexibilními hadicemi z jiných materiálů. Flexibilní hadice však není UV stabilní, a tedy není určena pro ukončení komínu. K tomu účelu nabízíme kompletní komínovou hlavici ALMEVA STARR.

Jednoduchá montáž flexibilního systému

Prvním krokem je vždy krácení flexibilní hadice. Zde je třeba mít na zřeteli, abychom ji uřízli vždy v polovině bajonetové spojovací části nebo v drážce tak, jak je vidět na obrázcích.

 

Pro napojení flexibilní hadice na patní nebo vložkovací koleno slouží bajonetová část s trny. Pro pevné zajištění spoje hadice s hrdlem kolena používáme jistící objímku.

Pro napojení flexibilní hadice na adaptéry a T‑kusy využíváme vždy převlečnou matici a U‑těsnění, které jsou součástí daného prvku. Na uříznutou hadici nejprve nasadíme převlečnou matici a poté na druhý vlnovec U‑těsnění. Nakonec sešroubujeme převlečnou matici s adaptérem respektive T‑kusem a zajistíme sponou.

Více v montážním návodu zde.

 

FLEX