20. 12. 2020|

Nový plastový systém odvodu spalín ALMEVA FLEX

Tento flexibilný systém je vhodný na odvod spalín z kondenzačných a nízkoteplotných kotlov. Používa sa najmä pri šikmých komínoch. Teraz sa ponúka v úplne novom dizajne.

Nový systém ALMEVA FLEX je k dispozícii v rozmeroch od 60 do 125 mm.

Na inovatívnej flexibilnej rúre sa bajonetové spojovacie diely striedajú každých 50 cm. Vďaka tomu je flexibilný systém bezproblémový.

Na spojenie a prepojenie hadíc ALMEVA FLEX sa používajú dva typy tesnení. Trojhranné tesnenie, ktoré sa dodáva samostatne, sa používa na spojenie dvoch častí flexibilnej hadice. U‑tesnenie na pripojenie flexibilnej hadice k ostatným prvkom systému (adaptéry, T‑kusy atď.) je vždy súčasťou pripájaného prvku.

Ohybná hadica je čierna, stabilizovaná proti UV žiareniu, čo zabezpečuje jej vyššiu životnosť v porovnaní s ohybnými hadicami vyrobenými z iných materiálov. Ohybná hadica však nie je UV stabilná, a preto nie je určená na ukončenie komína. Na tento účel ponúkame kompletnú komínovú koncovku ALMEVA STARR.

Jednoduchá inštalácia flexibilného systému

Prvý krok je vždy odrezanie flexibilnej hadice. Tu musíme vždy dbať na to, aby sme ju prestrihli v strede bajonetovej spojovacej časti alebo v drážke, ako je to znázornené na obrázkoch.

Bajonetová časť s hrotom slúži na pripojenie flexibilnej hadice k päte alebo vkladaciemu kolenu. Zabezpečovacia objímka sa používa na upevnenie hadice k hrdlu kolena.

Na pripojenie flexibilnej hadice k adaptérom a T‑kusom vždy používame spojovaciu maticu a U‑tesnenie, ktoré sú súčasťou prvku. Najskôr pripevníme prevlečnú maticu k nastrihnutej hadici a potom U‑tesnenie k druhému vlnovcu. Nakoniec naskrutkujeme prevlečnú maticu s adaptérom alebo T‑kusom a zaistíme ju svorkou.

Viac informácií nájdete v návode na montáž zde.

FLEX