Sifon ZEUS

Sifón slúži na odvod kondenzátu spalín a zároveň zabraňuje úniku spalín do okolia a zabraňuje riziku otravy produktmi spaľovania.

Sifón ZEUS