06. 06. 2022|

Almeva publikuje v prestižním časopise FORBES

FORBES:  Firmy se učí využít zbytkové teplo ze spalin, vysvětluje šéf Almeva East Europe

V době výrazného růstu energií hledají firmy způsoby, jak snižovat své náklady. Jedním z efektivních řešení, u něhož je nezanedbatelné i ekologické hledisko, je i takzvané heat recovery neboli zpětné získávání tepla.

Více čtěte na stránkách časopisu FORBES: https://forbes.cz/advoice/post/firmy-se-uci-vyuzit-zbytkove-teplo-ze-spa…

Aktuálně najdete i v tištěném vydání v čísle 6/2022