Komponenty zděného systému

Výběr komponent pro zděné spalinové systémy 

Komínový systém je sestaven z jednotlivých prvků či komponent, které na sebe navazují a tvoří pak celý systém odkouření pro Váš spotřebič. Představujeme Vám výběr z komponent pro zděné systémy.