Komponenty murovacieho systému

Výber komponentov pre murované systémy odvodu spalín

Komínový systém sa skladá z jednotlivých prvkov alebo komponentov, ktoré vzájomne spolupracujú a vytvárajú kompletný systém odvodu dymu pre váš spotrebič. Predstavujeme výber komponentov pre murované systémy.