Zpětné získávání tepla

Spätné získavanie tepla

Systém na regeneráciu tepla

Zníženie nákladov na energiu a CO2

Na trhu so stále sa zvyšujúcimi cenami energie a prísnejšími požiadavkami na emisie CO2 je pre nás dôležité hľadať a zdôrazňovať iné spôsoby zhodnocovania energie zo spalín, pary a ďalších procesov, ktoré vznikajú pri spaľovaní. Preto považujeme rekuperáciu tepla za ekonomicky výhodnú z hľadiska úspory a využitia energie z procesov výroby tepla, ktorá by inak unikla cez dymovod a komín priamo do atmosféry.
Spätne získané teplo sa môže použiť na vykurovanie budov, úžitkovej vody alebo na iné účely vo výrobných priestoroch. Alebo, ak existuje možnosť, vrátiť energiu poskytovateľovi.

Zníženie spotreby paliva

Ztráty energie zo spalín alebo iného tepelného procesu sa zvyčajne pohybujú okolo 15 — 20 %. Pomocou systému spätného získavania tepla exodraft možno získať späť až 95 % tepla. Inými slovami, existuje potenciál na zníženie spotreby paliva až o 12 — 16 % a zníženie emisií CO2. Riešenie spoločnosti Exodraft ponúka efektívne spätné získavanie tepla v kombinácii s konkurencieschopnou cenou a atraktívnou dobou návratnosti investície.

Riešenia na mieru pre váš podnik

S naším simulačným softvérom exodraft OptiCalc HR™ vám môžeme ponúknuť konkrétny výpočet, koľko energie môže vaša spoločnosť ušetriť investíciou do systému rekuperácie tepla exodraft. Simulačný softvér exodraft OptiCalc HR™ poskytuje aj informácie o znížení emisií CO2 v dôsledku zavedenia systému rekuperácie tepla.

 

1) Rekuperačná jednotka Safe 80

2) Proces výroby tepla, napr. kotol, motor, pec, sušička

3) Komínový ventilátor na zabezpečenie optimálneho ťahu a dokonalých výsledkov výroby

4) Zásobník teplej vody

5) Obehové čerpadlo

6) Trojcestný zmiešavací ventil

7) Integrovaný bypass

8) Kompaktný výmenník tepla


Kde je možné získať teplo?


Kde sa dá energia využiť?