Plastové systémy odvodu spalín

Moderné systémy odťahu spalín pre kondenzačné a nízkoteplotné kotly s maximálnou teplotou spalín na hrdle spotrebiča 120 °C.

V súčasnosti je určený na odvod spalín zo zariadení spaľujúcich plynné palivá alebo zemný plyn (L, H) a kvapalné palivá (LTO s obsahom síry ≤ 0,2 %, petrolej).

Materiálom rúr a tvaroviek je homopolymér polypropylénu, ktorý vyniká chemickou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a slabým rozpúšťadlám. Jednotlivé spoje sú utesnené krúžkami EPDM.

Parametre a výhody

  • pre kondenzačné kotly, kachle a pece
  • dokonalý prietok spalín
  • nízke riziko znečistenia
  • vynikajúca tesnosť, pevnosť a pružnosť kĺbu