Výpočet spalinovej cesty

KESA — ALADIN

Naša spoločnosť je partnerom nemeckej spoločnosti KESA, ktorá vyvíja a distribuuje program kesa-aladin.

Počítačový program kesa-aladin je softvér na profesionálny výpočet komínov podľa normy EN 13384. Pomocou programu kesa-aladin môžete vypočítať napríklad trojvrstvový domový komín pre olejový kotol rovnako jednoducho ako komplexnú kotolňu s piatimi kondenzačnými kotlami v kaskáde.

Program kesa-aladin sa neustále vyvíja v závislosti od zmien noriem a predpisov. Okrem toho sa na trh neustále dostávajú nové spotrebiče, systémy odvodu spalín alebo iné komponenty pre systémy odvodu dymu a ich charakteristické údaje sa do programu neustále dopĺňajú.

V rámci údržby programu si môžete vždy stiahnuť informácie a novú verziu vrátane aktuálnych charakteristických údajov (spotrebiče, systémy odvodu dymu, zariadenia na vylučovanie ťahu, tlmiče dymu, systémy odvodu spalín atď.) z webovej stránky www.kesa.de alebo aktualizovať charakteristické údaje a informácie v programe pomocou zabudovanej funkcie LiveUpdate.

Ceny sú k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom e‑mailu obchod@almeva.cz

Program je graficky veľmi prehľadný, práca s ním je jednoduchá, rýchla a príjemná. Môžete si vybrať z niekoľkých svetových jazykov, v ktorých bude program spustený.

Program umožňuje optimalizovať komínový prieduch alebo vypočítať tlakové a teplotné pomery vo všetkých dostupných priemeroch.

V súčasnosti naša spoločnosť komunikuje s výrobcami kotlov, kachlí či iných spotrebičov a s výrobcami komínových systémov, aby softvér obsahoval aktuálne údaje o výrobkoch v Českej a Slovenskej republike.

Po zakúpení plnej českej verzie od nás dostanete licenčné údaje, ktoré vám “odomknú” plnú verziu softvéru vrátane avizovanej češtiny.

Na vygenerovanie licenčného kľúča potrebujeme vedieť: meno, priezvisko, firmu, adresu, IČO, telefón a e‑mail, kam kľúč zaslať. Objednávky softvéru zasielajte na nasledujúci e‑mail: obchod@almeva.cz

Tlač a e‑mail