Asmens duomenų apsauga

ALMEVA EAST EUROPE a.s. gerbia jūsų privatumą

Vartojimo privatumo apsauga tvarkant jūsų asmens duomenis, taip pat visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas. Asmens duomenis, surinktus lankantis mūsų interneto svetainėje www.almeva.swiss (toliau — “svetainė”, “žiniatinklis”, “mūsų svetainė”), tvarkome konfidencialiai ir tik laikydamiesi teisinių nuostatų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos dalis

 

Duomenų apsauga

ALMEVA EAST EUROPE a.s. yra atsakinga už jūsų duomenų tvarkymą, o visos išimtys aprašytos šiame privatumo pranešime.

Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie:
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Družstevní 501
664 43 Zelesice
PVM: 28303156
įregistruota Brno apygardos teismo tvarkomame komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 59755

Principai

Asmens duomenis sudaro visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu, kuri apima, pavyzdžiui, vardus, pavardes, adresus, telefono numerius, el. pašto adresus ir sutartinius tribalsius duomenis, kurie atspindi asmens tapatybę.

Asmens duomenis (įskaitant IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra teisėtas teisinis pagrindas arba kai sutikote tvarkyti ar naudoti su tuo susijusius asmens duomenis, pavyzdžiui, užsiregistravę.

Duomenų perdavimas

Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Iš esmės jūsų asmens duomenys kitiems duomenų valdytojams bus perduodami tik tuo atveju, jei to reikės sutartiniam įsipareigojimui įvykdyti, jei mes arba trečioji šalis turėsime teisėtą interesą perduoti duomenis arba jei jūs duosite sutikimą.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei esame įpareigoti tai daryti pagal įstatymą arba vykdytiną administracinį ar teisminį nurodymą.

Saugojimo trukmė, saugojimo laikotarpiai

Iš esmės jūsų duomenis saugome tik tiek laiko, kiek tai yra būtina mūsų verslo santykių kontekste arba kaip numatyta teisiniuose įpareigojimuose (pavyzdžiui, dėl mokesčių ir prekybos kodeksuose numatytų saugojimo terminų privalome tam tikrą laiką saugoti tokius dokumentus kaip sutartys ir sąskaitos faktūros).

Kontakto forma

Jeigu norite išsiųsti mums trumpą žinutę ar užklausą naudodamiesi mūsų svetainėje esančia internetine kontaktų forma, kartu su užklausa / prašymu išsiųsite mums savo el. pašto adresą. Šį adresą naudosime tik tolesniam bendravimui su jumis. Jo neperduosime jokiai kitai šaliai, nebent duosite sutikimą.

Registruokitės į mokymus

Jeigu norite pateikti paraišką dalyvauti mūsų mokymuose naudodamiesi žiniatinklio forma, turite nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Šią informaciją naudosime tik mokymų organizavimo tikslais ir susisieksime su jumis, kad patvirtintume datą arba bet kokius galimus pasikeitimus. Tuo pačiu metu, kai sėkmingai baigsite mokymus, mes naudosime jūsų duomenis, kad išduotume jums sertifikatą ir vėliau juos saugotume visą sertifikato galiojimo laiką. Jūsų duomenų neteiksime jokiai kitai šaliai.

Slapukų naudojimas

Bendroji informacija

Sąskaitmenos “cookies” — tai nedideli tekstiniai failai, išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai atidarote svetainę. Jei kitą kartą atidarysite šią svetainę, naršyklė atsiųs slapukų turinį atgal, kad būtų galima iš naujo identifikuoti galutinį įrenginį. Slapukų nuskaitymas leidžia mums optimaliai suprojektuoti jums skirtą svetainę ir palengvinti jos naudojimą

.

Kokius slapukus savo svetainėje naudoja ALMEVA

Savo svetainėje naudojame tik anoniminius slapukus. Todėl jie naudojami tam, kad galėtume susidaryti bendrą vaizdą apie naudotojų elgseną mūsų svetainėje, tačiau nefiksuojame jokių asmeninių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti jūsų tapatybę. Galite manyti, kad mūsų naudojami slapukai yra dviejų tipų:

  • Optimizavimas — šie failai leidžia mums sekti anoniminius naudotojų duomenis (pvz., paspaudimų tendencijas) ir užtikrinti ilgalaikį svetainės funkcionalumą bei sklandumą visiems svetainės naudotojams.
  • Analitiniai — slapukai naudojami siekiant suprasti, kaip mūsų svetainės lankytojai naudojasi svetaine ir kaip joje lankosi. Tada jas galima optimizuoti pagal naudotojų poreikius, kad jos būtų kuo patogesnės. Be kita ko, slapukai padeda mums sužinoti, kaip mūsų svetainė veikia skirtingose vietose.a

Slapukų valdymas

Savo įrenginyje galite visiškai arba iš dalies atsisakyti slapukų talpinimo. Dauguma naršyklių leidžia nustatyti slapukų nuostatas savo nustatymuose. Jei norite atsisakyti visų slapukų arba juos ištrinti, tai galite padaryti naršyklėje. Tačiau slapukų atsisakymas turės neigiamą poveikį ne tik mūsų svetainės, bet ir visų kitų svetainių naudojimui. Siekdami, kad jums būtų patogu naudotis mūsų svetaine, rekomenduojame įjungti slapukų funkciją, kai lankotės mūsų svetainėje, ir palikti juos savo kompiuteryje po dabartinio apsilankymo.

Daugiau informacijos rasite savo naršyklės pagalbos skyriuje.

Dalijimosi mygtukas

Duomenys socialinės žiniasklaidos kanalų operatoriams bus siunčiami tik tuo atveju, jei aktyviai spausite bendrinimo mygtuką. Socialinės medijos kanalų operatoriai iš anksto nesiunčia jokių duomenų — net ir anonimine forma.

Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniuose pasiūlymuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines — paslaugų teikėjus, kurie su mumis nesusiję jokiais ryšiais. Paspaudę nuorodą, mes negalime kontroliuoti asmens duomenų, kurie galimai gali būti perduoti paspaudus nuorodą trečiajai šaliai, rinkimo, tvarkymo ir naudojimo (pavyzdžiui, IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL), nes trečiųjų šalių elgesio, savaime suprantama, negalime kontroliuoti. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Saugumas

Visi mūsų darbuotojai ir įmonės, teikiančios paslaugas mūsų vardu, privalo išlaikyti konfidencialumą ir laikytis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tinkamą saugumo lygį ir apsaugotume jūsų tvarkomus duomenis, ypač nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų pavojaus. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų pažangą.

Teisė į informaciją ir prieigą

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis.

Teisė į ištaisymą ir ištrynimą

Jūs turite teisę nepagrįstai nedelsdami gauti iš mūsų netikslių su jumis susijusių asmens duomenų ištaisymą. Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti, be kita ko, pateikiant papildomą pareiškimą. Ši nuostata netaikoma duomenims, kurių saugojimo laikotarpis nustatytas teisės aktuose. Tačiau, jei neprašoma susipažinti su tokiais duomenimis, duomenų tvarkymas yra ribojamas (žr. tolesnį tekstą).

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Skundą galite pateikti priežiūros institucijai, kurios jurisdikcijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta arba jūsų įsisteigimo šalis, arba priežiūros institucijai, kurios jurisdikcijai priklausote jūs. Šios institucijos yra:
 

Valstybinis duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras

Adresas:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefonas: +420 234 665 111 (komutatorius)
Faksas: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
El. paštas: posta@uoou.cz

Pranešimo apie privatumą pakeitimai

Pasiliekame teisę prireikus keisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones, atsižvelgiant į technologinę pažangą. Tokiais atvejais atitinkamai pakeisime savo pranešimą apie duomenų apsaugą. Todėl atkreipkite dėmesį į dabartinę mūsų pranešimo apie duomenų apsaugą versiją, nes ji gali keistis.