18. 06. 2024|

Η Almeva Hellas έλαβε το πιστοποιητικό ‘Εταιρείας Υψηλής Αξιοπιστίας’ για το έτος 2024

Η ομάδα των ανθρώπων της Almeva Hellas διατηρώντας απαράμιλλο ζήλο και με βασικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, έλαβε για δεύτερη χρονιά το πιστοποιητικό ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’ για το έτος 2024. Το πιστοποιητικό ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’ είναι μια διάκριση που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας θετικής εικόνας και παρουσίασης της εταιρείας στο διαδίκτυο.

eteriaipsilisaksiopistias-ds

 

Δείτε την Έκθεση επαλήθευσης περισσότερα… 
 

Almeva Hellas - 529