Συστήματα καπνοδόχων από τούβλα

Τα συστήματα απαγωγής καυσαερίων από τοιχοποιία ALMEVA είναι μια συστημική λύση για την απαγωγή καυσαερίων κατάλληλη για όλους τους τύπους κτιρίων, για όλους τους τύπους συσκευών και για όλους τους τύπους καυσίμων.

Αυτό το σύστημα είναι γνωστό στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης ως EUROKOMÍN. Το 2019, εκμεταλλευτήκαμε τις συνέργειες σε αυτόν τον κλάδο και συγχωνεύσαμε τα εμπορικά σήματα.

Συστήματα εξαγωγής καπνού

Σύστημα καπνοδόχου από τούβλα

Παράμετροι και πλεονεκτήματα

  • για όλους τους τύπους καυσίμων
  • για όλους τους τύπους κτιρίων
  • εύκολη συναρμολόγηση
  • Εγγύηση 30 ετών