Συστήματα καυσαερίων από ανοξείδωτο χάλυβα

Το σύστημα καπνοδόχων ALMEVA από ανοξείδωτο χάλυβα είναι μια πολύ ευέλικτη σύγχρονη λύση για την εξαγωγή καυσαερίων από όλους τους τύπους συσκευών.

Η χρήση είναι κατάλληλη τόσο για αγωγούς καυσαερίων υπό πίεση όσο και για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Η αντοχή του υλικού ταιριάζει τόσο σε υγρή όσο και σε ξηρή λειτουργία.

Συστήματα εξαγωγής καπνού

Σύστημα καυσαερίων από ανοξείδωτο χάλυβα

Παράμετροι και πλεονεκτήματα

  • ανοξείδωτος χάλυβας
  • υψηλή ποιότητα
  • σωληνώσεις ανθεκτικές στα συμπυκνώματα
  • εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση
  • περισσότερα από 1.400 είδη καταλόγου
  • τόσο για λειτουργία με θετική πίεση (όταν χρησιμοποιούνται σφραγίδες) όσο και για λειτουργία με φυσικό ελκυσμό
  • γενικής χρήσης για όλους τους τύπους συσκευών στερεών καυσίμων, πετρελαίου και αερίου