Συστήματα χαλύβδινων καπνοδόχων

Τα χαλύβδινα συστήματα καπνοδόχων ALMEVA αποτελούν μια καθολική σύγχρονη λύση για την απαγωγή καυσαερίων από όλους τους τύπους συσκευών στερεών καυσίμων.

Η χρήση είναι κατάλληλη τόσο για αγωγούς καυσαερίων υπό πίεση όσο και για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Η ανθεκτικότητα του υλικού ταιριάζει τόσο σε υγρή όσο και σε ξηρή λειτουργία.

Παράμετροι και πλεονεκτήματα

  • χάλυβας EN 10025 – 5/S 235 JRG 2
  • για στερεά καύσιμα
  • για σωλήνες καυσαερίων
  • πάχος τοιχώματος 1,5 mm
  • γρήγορη, εύκολη και ασφαλής συναρμολόγηση