Πλαστικά συστήματα καυσαερίων

Σύγχρονα συστήματα απαγωγής καυσαερίων για λέβητες συμπύκνωσης και χαμηλών θερμοκρασιών με μέγιστη θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων της συσκευής 120°C.

Σχεδιάζεται επί του παρόντος για τη διαδρομή των καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέρια καύσιμα ή φυσικό αέριο (L, H) και υγρά καύσιμα (LTO με περιεκτικότητα σε θείο ≤ 0,2%, κηροζίνη).

Το υλικό των σωλήνων και των εξαρτημάτων είναι ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο, το οποίο υπερέχει σε χημική αντοχή σε οξέα, αλκάλια και ασθενείς διαλύτες. Οι επιμέρους συνδέσεις σφραγίζονται με δακτυλίους EPDM.

Συστήματα απαγωγής καυσαερίων

Μονού τοιχώματος

Συστήματα απαγωγής καυσαερίων & παροχής αέρα καύσης

Ομόκεντρο

Συστήματα απαγωγής καυσαερίων

Συστήματα για πολλαπλές συνδεδεμένες συσκευές

Παράμετροι και πλεονεκτήματα

  • για λέβητες συμπύκνωσης, σόμπες και κλιβάνους
  • τέλεια ροή καυσαερίων
  • χαμηλός κίνδυνος ρύπανσης
  • άριστη σφικτότητα, αντοχή και ευκαμψία της άρθρωσης