Συστήματα καυσαερίων αλουμινίου

Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων για συσκευές TURBO με μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων 200°C στην έξοδο καπνού της συσκευής.

Σχεδιάστηκε κυρίως για αγωγούς καυσαερίων υπό πίεση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καμινάδες φυσικού ελκυσμού. Δεν προορίζεται για αγωγούς καυσαερίων στους οποίους μπορεί να καεί αιθάλη. Είναι κατάλληλο για καμινάδες που προβλέπεται να λειτουργούν σε υγρή λειτουργία.

Συστήματα εξαγωγής καπνού

Σύστημα καυσαερίων αλουμινίου

Παράμετροι και πλεονεκτήματα

  • για λέβητες TURBO
  • τέλεια ροή καυσαερίων
  • χαμηλός κίνδυνος ρύπανσης
  • άριστη σφικτότητα, αντοχή και ευκαμψία της άρθρωσης