excentrická koncentrická redukce LIL_LIK

Exentrická koncentrická redukcia LIL / LIK