excentrická koncentrická redukce LIL_LIK

Reduktion exzentrisch (LIL / LIK)