excentrická koncentrická redukce LIL_LIK

Excentrikus koncentrikus redukció LIL / LIK