prostupy hořlavou konstrukcí

Dūmtraukio perėjimai per degias konstrukcijas

Kaminų įvadai ir šachtos su KAMINSICHER ženklu — tai sisteminis sprendimas, skirtas kaminų pravedimui per priešgaisrinės saugos sekcijas ir perėjimus per degias konstrukcijas. Jie tarnauja kaip saugi izoliacija nuo degių konstrukcijų, sumažina šilumos nuostolius ir apriboja nepageidaujamą šilumos pritekėjimą per perėjimus per sienas, lubas ar stogą. KAMINSICHER elementai sudaro išbaigtą sistemą, kuri leidžia priimti individualius sprendimus konkrečiam pastatui ir bet kokiam kaminui.

 

Pagrindiniai KAMINSICHER sistemos privalumai

Tai nėra papildoma izoliacija

KAMINSICHER elementai skirti visapusiškai saugiam ir funkcionaliam kamino integravimui į pastatus, ypač medinius ir energiškai efektyvius pastatus. Todėl tai nėra tik papildoma izoliacija, skirta garus izoliuojančiai membranai prijungti. Tai priešgaisrinės saugos, izoliacinis elementas, kuris atitinka ir kitus šiuolaikiniams pastatams keliamus reikalavimus.

Kaminų savybių / klasifikacijos pasikeitimas

Kaminas eina tik per šachtą arba tarpvamzdį, todėl jo klasifikacijos keisti nereikia, tačiau to reikėtų, jei būtų pridėtas papildomas kamino sluoksnis (papildoma izoliacija). Dūmtraukio deklaruojamas saugus atstumas nuo degių konstrukcijų vis tiek yra Gxx. Naudojant KAMINSICHER elementus, šis nustatytas saugus atstumas bus apibrėžtas.

Temperatūros mažinimas apšiltintose konstrukcijose

Priešgaisriniais bandymais ne kartą patvirtinta, kad vienašališkai uždaryto oro tarpo tarp dūmtraukio korpuso ir dūmtraukio tarpinės įtaka yra nežymi. Šis oro tarpas, išlaikant slėgio sandarumą, lemia reikšmingą temperatūros sumažėjimą apšiltintose konstrukcijose

Tvirtinamas prie pastato, o ne prie kamino

Visi KAMINSICHER komponentai visada tvirtinami prie laikančiosios pastato konstrukcijos, o ne prie kamino. Skirtingai nuo papildomos izoliacijos, kuri klijuojama prie kamino, naudojant KAMINSICHER komponentus nėra probleminės laikančiosios jungties, kuri laikui bėgant gali būti pažeista.

Patikrintas gaminys

KAMINSICHER sistema Čekijos rinkoje naudojama nuo 2015 m. Bendradarbiaujant su pirmaujančiais medinių pastatų ir energiškai efektyvių namų tiekėjais, ji jau išbandyta šimtuose įgyvendinimų. 2017 m. ir 2020 m. gaminys buvo išbandytas ir išmatuotas CTU UCEEB priešgaisrinėje laboratorijoje.