Εξωτερικό ομόκεντρο σύστημα αέρα/​αερίου

LAB / LAL / LAM / LAC

Χαρακτηριστικά

  • φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα
  • ανθεκτικό στην υγρασία
  • για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας

Παράμετροι

Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 14471:2013+A1:2015
Θερμοκρασία λειτουργίας έως 120°C
Τύπος λειτουργίας λέβητας συμπύκνωσης
Καύσιμο αέρια και υγρά
Υλικό LAB: PPH/​ανοξείδωτο — εξαιρετικά γυαλισμένο, LAL: PPH/​ανοξείδωτο — λευκός κομαξίτης, LAM: PPH/​ανοξείδωτο — ματ, LAC: PPH/​ανοξείδωτο — ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένο
Μέσος όρος 60/100 — 200/300 mm

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Εξαρτήματα

Πλήρες σετ
Almeva LAB / LAL / LAM / LAC

1. Έξοδος LAB με αναρρόφηση
2. Ενισχυμένο μανίκι τοίχου LAB
3. Σωλήνας LAB με λαιμό
4. Αναθεώρηση LAB T‑piece
5. Αγκώνας LAB 87° με σωλήνα
6. LAB πλάκα κάλυψης δύο τεμαχίων
7. Αναθεώρηση T‑piece
8. Αναθεώρηση T‑piece με αλλαγή κατεύθυνσης
LAB prvky

Λήψη

Έγγραφα