single zihane

Jednozložkový komínový systém

SINGLE

Vlastnosti

  • pre občasne užívané stavby (chaty, víkendové chalupy, garáže, dielne…)
  • pre pevné palivá (najmä pre krby a kachle bez výmenníka tepla)
  • nevhodné pre spotrebiče na pevné palivo s nízkou teplotou spalín s rizikom dechtovania
  • splyňovacie kotly, teplovodné krbové vložky atď.
  • maximálna teplota spalín v suchej prevádzke 400 °C (bez odolnosti proti vyhoreniu sadzí)

Popis

Charakteristika a výhody

Komponenty

Kompletná sada SINGLE

1. Meidingerova hlava
2. Krycia objímka pre betónovú dosku — nerezová oceľ
3. Krycia doska — betón
4. Plynotesná komínová tvárnica — základná
5. Rýchlo tuhnúci tepelne odolný plynotesný tmel
6. Plynotesná komínová tvárnica s penou
7. Pištoľ z nehrdzavejúcej ocele — nehrdzavejúca oceľ
8. Tepelne izolované čistiace dvere — biele
9. Plynotesná komínová tvárnica — čistenie