01. 07. 2021|

Ideálny komínový systém pre pasívne a nízkoenergetické domy — ALMEVA MIB

ALMEVA MIB je komínový systém vhodný pre moderné spotrebiče na tuhé palivá a biopalivá s nízkou teplotou spalín.

Trojzložkový komínový systém ALMEVA MIB sa skladá z ľahkých tvárnic z hlineného betónu, vrstvenej izolácie s laminovaním a špeciálnej keramickej vložky.

Systém je hermeticky uzavretý, bez spätného vetrania.

To je možné dosiahnuť najmä vďaka špeciálnej vložke Multikeram, ktorá má minimálnu nasiakavosť a hrúbku steny iba 10,5 mm.

Tento komínový systém je teda ideálny pre pasívne a nízkoenergetické domy.

Zloženie komínového systému ALMEVA MIB

Lahké tvárnice z ľahkého ílovitého betónu (liaporbetónu) sú ponúkané v týchto vyhotoveniach:

  • jednoprieduchový
  • jednovetrací s jednou alebo dvoma vetracími šachtami
  • s dvoma vetracími šachtami
  • dvojvetrací s jednou alebo dvoma vetracími šachtami

Podľa zvoleného bloku je potrebné vybrať vhodnú izoláciu a komínovú šachtu.

Špeciálna vložka Multikeram je k dispozícii v priemeroch 140, 160, 180 a 200 mm.

MIB