Neutralizační box

Neutralizačný box ALMEVA je určený na premenu (neutralizáciu) kyslého kondenzátu z kondenzačných kotlov na neutrálny kondenzát.

Neutralizačný box